ANTONÍN GAVLAS - výtvarné práce

OBRAZY

KERAMIKA

SMALTY

FOTOGRAFIE

SOCHY

REALIZACE

VÝSTAVY

O AUTOROVI

KONTAKT

 

 

 

Projekty o.s. SILVIE

SILVIE - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU UMĚNÍ

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2011

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2009

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2007

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2005

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SMALTU VÍTKOVICE 2006

SYMPOZIUM UMĚLECKÉHO SMALTU FRÝDLANt N/O. 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKÉHO SMALTU FRÝDLANT N/O. 2008

 

 

 

Výtvarná skupina IN SIGNUM

BAREVNÉ SMALTY- 2014

BESKYDSKÉ VÝTVARNÉ LÉTO - ČELADNÁ 2012

VÝSTAVY SKUPINY IN SIGNUM

OSTRAVA Z DRUHÉ STRANY

 

 

 

-------------------

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

 

 

 

 

Mezinárodní sympozium smaltu

Vítkovice 2006

 

ÚČASTNÍCI SYMPOZIA:

 

Igor Cvacho, SR
Adél Czeglédi, Maďarsko
Alžběta Dirnerová, ČR
Jaroslav Gaňa, SR
Antonín Gavlas, ČR
Szymon Gdowicz, PR
Karol Hercík, ČR
Piotr Kossakowski, PR
Ondřej Vorel, ČR
 

 

Antonín Gavlas
Souvislosti
SILVIE,  občanské sdružení pro podporu umění, pořádalo už od roku 1992 mezinárodní výstavy Vox humana pro mladé výtvarníky, jichž se dosud zúčastnilo několik set umělců z poloviny  Evropy.  V roce 2005 jsme pak nově uspořádali 1. mezinárodní sochařské sympozium v Ostravě-Plesné, které  připravilo velmi zajímavou podívanou pro stovky diváků přímo při vzniku uměleckého díla.
Nynější projekt sympozia velkoplošných smaltů jsme dlouho připravovali a dojednávali podmínky, protože smalty jsou velmi složitá a technicky náročná technika a my jsme se rozhodli spolu s vedením a.s. VÍTKOVICE-ENVI, že je budeme tvořit přímo v provoze smaltovny - současně s probíhající výrobou plechů pro smaltované nádrže.
Organizačně to bylo velmi náročné pro obě strany – jak pro vedení a zaměstnance smaltovny s jejich povinností plnit výrobní program, tak pro nás výtvarníky, kteří jsme naopak tento ustálený program narušovali různými individuálními přístupy a požadavky, bez nichž se ovšem umělecká tvorba neobejde.
Přesto se nakonec vše zdárně podařilo a na sympoziu vzniklo přes 100 uměleckých smaltů různých námětů a žánrů, různými tvůrčími postupy a technikami. Ty největší, které mají rozměry asi 150x280 cm, budou umístěny i na veřejných prostranstvích v Ostravě-Vítkovicích a všichni tak mohou vidět výsledky naší práce.
 
Cílem celého projektu bylo obohatit kulturní život v Ostravě, představit umělce i z jiných oblastí a podpořit mezinárodní spolupráci v zajímavém výtvarném oboru.
Snad se nám tento cíl podařilo splnit. Všem zúčastněným – jak umělcům, tak i pracovníkům VÍTKOVICE,a.s., patří veliký dík.
Mgr. Antonín Gavlas
komisař sympozia
(text katalogu sympozia, 2006)

Karol Hercík

 

Szymon Gdowicz

Umělecký smalt  na Ostravsku

Malebné údolí řeky Ostravice, spojující  Beskydy s Ostravou, je zároveň symbolickým spojením  průmyslových  tradic. Městečko Frýdlant nad Ostravicí bylo proslulé již od středověku zpracováním železné rudy, později zvláště uměleckou litinou. Jeho slávu po  roce 1828  přebírá mohutnějící průmyslový komplex železáren Vítkovice. Druhým symbolickým  pojítkem mezi oběma městy je tradice smaltárenské výroby.  Své počátky na Frýdlantsku má v roce 1834, kdy vznikla první dílna na smaltovaní litinového nádobí na území dnešního Česka. Z ní vyrostl světově proslulý závod Richarda Postelberga, v jehož tradici dnes pokračuje firma AMETYST MORAVIA  s. r.o. a další. Ve Vítkovicích  před čtyřiceti léty vzniká výroba senážních věží z velkorozměrových plechů chráněných  smaltem.
Organizační práce Mgr. Antonína Gavlase a velkorysá podpora vedení společnosti  VÍTKOVICE-ENVI, a.s.  vytvořily  další prostor  pro výtvarníky z Ostravska i zahraničí a přiřazují Ostravsko  k významným centrům  novodobé smaltérské práce v Evropě.
Tradiční smalt-email je tisíciletí známá dekorativní a malířská technika, spočívající v nanášení práškovité, snadno tavitelné, čiré nebo barevné skelné hmoty na kovový  nebo i skleněný podklad. Nejstarší  nálezy jsou z mykénských hrobů, emaily znala řecká a římská antika, Keltové, odtud se tyto  technologie přes Byzanc dostaly do Evropy, hlavně do Německa, Francie a Itálie. Tyto emaily sloužily a slouží jako součást zlatnického a šperkařského řemesla.  Moderní, vysoce tavitelné odolné technické emaily - používám pro rozlišení pojem smalty - jsou záležitostí poměrně mladou a své využití v umělecké oblasti si dobývají teprve od začátku  20. století. 
Vítkovické sympozium nabídlo umělcům mimořádnou příležitost realizovat jejich projekty na velkých formátech. Tím navodilo i směr jejich práce - orientovat se na dekorativní řešení ploch, výrazné grafické a barevné dominanty. Výrazně tímto směrem jde Slovák  Jaro Gaňa, v jehož barevně výrazných tašistických  stříkaných strukturách cítíme nejen zkušenost s prací se smaltem, ale i jeho sklářské školení.  Jeho kolega Igor Cvacho vyšel ze zkušeností designéra a grafika a monumentalizoval originálně v malbě své drobnější práce,  spojující napětí technické civilizace a města s tajemstvími přírody, se symboly odvozenými od slunce, měsíce a hvězd. Poláci  Szymon Gdowicz  i Piotr Kossakovski  využili převážně figurativní prvky. První ve zjednodušené podobě autoportrétu nebo figurálního detailu za použití šablon, druhý spíše  využívá civilně motivované kresby škrabané do smaltu, blížící se grafice a plakátu. Adéla Czeglédi z Maďarska  nezapře, že se zabývá hlavně textilním designem. Její práce se jím inspirují v struktuře i řešení barevnosti. Ostravská studentka Alžběta Dirnerová využívá své zkušenosti se smaltem většinou v razantní práci se šablonou, kdy zpracovává  dekorativní motivy postmoderního ironického ražení. Antonín Gavlas monumentalizuje své mytizující představy imaginárních světů v tajemných chrámech snů. Ondřej Vorel využívá  malířských struktur v dekorativních kompozicích s dominantou znakových symbolů. Také malíř  Karel Hercík ve svých pracích spojuje své náměty provazochodců, kolotočů a tržišť s prostředím  Vítkovic, kde léta žije.
Pro laického diváka  Vítkovic vznikne malá přehlídka smaltérských technik, které se rodily staletí a dnes upadají v zapomenutí, pro milovníka umění  pozoruhodný průřez světem současné umělecké reflexe našeho světa v mezinárodním kontextu.     
PhDr. Karel Bogar  - (text z katalogu sympozia)

Alžběta Dirnerová

 

 

O sympozium se zajímali i novináři a vzniklo mnoho článků. např.: :

 

Alena Krtilová: Obrazy křtěné vítkovickým ohněm

- Listy Moravskoslezské - Jedinečná technologie v unikátním formátu

Aleš Honus: Obrazy ze smaltu...

Moravskoslezský deník - Sympozium smaltu ... ...

Generální ředitel VÍTKOVIC Ing. Jan Světlík
a
Ondřej Vorel při nanášení smaltu

 

 

Adél Czeglédi se svým "Vesmírem"

 

Zavěšování smaltu na dopravník
 
 
Generální porada - s generálním ředitelem Ing. J. Světlíkem a ředitelem závodu ENVI Ing. Petrem Tajchmanem, CSc.
 
 
Ukládání hotových smaltů
 
 
Vizita u Igora Cvacho

 

 

"Rotace", A. Gavlas, 148x120 cm

 

 

Ihned po ukončení sympozia byly ještě doslova teplé smalty instalovány na výstavě v Domě kultury města Ostravy, a to jak ve vestibulu, tak i na prostranství před vchodem do DK.

 

Později byla výstava z největších smaltovaných plechů instalována i na Mírovém náměstí v Ostravě-Vítkovicích.
Vernisáž v Domě kultury města Ostravy - 22.5.2006,
úvodní slovo PhDr. Karel Bogár, Ing. P. Tajchman a Antonín Gavlas
Vernisáž výstavy smaltů v Domě kultury města Ostravy
 
 
 
J. Gaňa se svými pracemi před DKMO
Vpředu smalt K. Hercíka, vpravo J. Gani
 
 

 

 

Další výstava velkoplošných smaltů na Mírovém náměstí ve Vítkovicích v září 2006
Vítkovice - smalty J. Gani
Vítkovice - smalty J. Gani
Vítkovice - "Průlet" A. Gavlase
Vítkovice - smalty I. Cvacho S. Gdowicze
 
 
Po skončení výstavy smaltů na náměstí ve Vítkovicích byla většina největších plechů použita k oplocení nově budovaného vjezdu - Hlavní brány Vítkovic. Tvoří tak stálou venkovní galerii a připomíná zároveň první smaltérské sympozium ve Vítkovicích v roce 2006.
Další ročníky pak už byly pořádány pod názvem Smalt Art.
Oplocení Hlavní brány Vítkovic. Zleva smalty A. Gavlase, A. Czeglédi, I. Cvacho a S. Gdowicze.
Oplocení Hlavní brány Vítkovic. Zleva 6 smaltů J. Gani, vpravo P. Kossakowski.
3 velkoplošné smalty K. Hercíka byly použity i na oplocení činžovního domu u parkoviště ve Vítkovicích.
 
ZPĚT - HLAVNÍ STRANA